Část D - Ochrana ovzduší

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část D - Ochrana ovzduší

Zákon o ovzduší č.201/2012 Sb. přináší řadu rozsáhlých změn včetně zrušení veškeré právní úpravy vydané podle "starého" zákona č. 86/2002 Sb. Hlavním cílem nového zákona o ochraně ovzduší je zásadní zlepšení kvality ovzduší a především efektivnější ochrana obyvatel před imisní zátěží. Důvodem je pokračující stagnace na úrovni stavu znečištění ovzduší, které má přímé negativní dopady na zdraví i životy lidí. Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší.

Kód článku DPP
Obsah
  • Část D - Ochrana ovzduší

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.