Část G - Ekologická újma

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část G - Ekologická újma

Zákon o předcházení ekologické újmě zapracovává příslušný předpis Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.) a upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti.

Kód článku GPP
Obsah
  • Část G - Ekologická újma

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.