Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.

  

Pokud potřebujete pomoci v oblasti TISKU ILNO a ETIKET, kontaktujte nás.
Jméno: Společnost:
Email: Telefon:
 
Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni označovat nebezpečné odpady identifikačními listy nebezpečných odpadů (ILNO). Volba velikosti etiket podle velikosti nádob: Legislativa požaduje minimální velikosti etiket pro různé velikosti obalů:
  • pro obaly do 50 L včetně: formát A6 (105 x 148 mm)
  • pro obaly nad 50 do 500 L: formát A5 (148 x 210 mm)
  • pro obaly nad 500 L: formát A4 (210 x 297 mm)