EKOAUDIT

EKOHELP - pomáháme firmám, kde zodpovědnost za životní prostředí tvoří významnou součást filozofie společnosti.

Řešení ekologického auditu našimi pracovníky - EKOAUDIT ONSITE
V případě, že se nechcete zabývat auditem sami, naši pracovníci Vás rádi navštíví a provedou audit ve vaší firmě:

Posouzení firmy z hlediska úrovně plnění povinností v ochraně životního prostředí. Účelem přezkoumání je především zjištění zabezpečení povinností v jednotlivých oblastech životního prostředí (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, nebezpečné chemické látky a přípravky, ochrana ovzduší, problematika obalů a další oblasti). V rámci tohoto kroku je realizováno zejména posouzení skutečného stávajícího stavu včetně veškeré dokumentace a porovnání s legislativními, případně vnitřními požadavky a identifikace doporučených opatření a rozsahu doplnění. Úvodní přezkoumání je prováděno na základě prohlídky provozů, studia písemných materiálů vztahujících se k aktivitám společnosti a jejich vlivům na životní prostředí a konzultací s odpovědnými pracovníky. Výsledkem úvodní analýzy je písemná zpráva obsahující komentář a doporučení ke všem uvedeným bodům.


EKOAUDIT ONLINE
Aplikace EKOAUDIT je součástí předplatného EKOhelp - objednávka ZDE>>

EKOAUDIT ONSITE
Cena je závislá na rozsahu auditu. Po krátké konzultaci vám zpracujeme cenovou nabídku - objednávka ZDE>>

 
 

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.