EKOhelp nabízí komplexní řešení problematiky podnikové ekologie, environmentální legislativy a požadavků systémů EMS. Zajišťuje informace a řešení podnikové ekologie, minimalizuje rizika spojená s chybným postupem a sankce správních úřadů. Nyní si hravě poradíte s řešením ekologie vašeho podniku i bez dalších externích poradců. Veškeré povinnosti jsou doplněné plným zněním právních předpisů ze Sbírky zákonů ČR.

EKOhelp

Povinnosti firem - seznam všech zákonných povinností firem v podnikové ekologii Právní předpisy - přehled platných právních předpisů z oblasti podnikové ekologie EKOAudit - sledování vybraných povinností, které se týkají vaší firmy ENVIREPORT - měsíční informační servis o změnách předpisů a jejich dopadech do praxe Příručka ekologa ONLINE - publikace, která přináší souhrn povinností a požadavků stanovených právními předpisy. Vzorová dokumentace - balík nejpoužívanějších dokumentů podnikové ekologie Vzdělávání zaměstnanců - školení pracovníků v programu EKOAkademie

VZOR Podniková ekologie
PE Podniková ekologie
Info Podniková ekologie
Podniková ekologie