O nás

EKOHELP – moderní nástroj pro ekologický audit firmy

 • POVINNOSTI PODNIKŮ – přehled všech legislativních požadavků environmentální legislativy
 • LEGISLATIVA – přehled právních předpisů z oblasti podnikové ekologie
 • EKOAUDIT – přehled legislativních požadavků a jejich řešení, které se vztahují na Vaši společnost
 • ENVIREPORT – měsíční emailový newsletter obsahuje změny legislativy a upozorňuje na povinnosti firem
 • VZOROVÉ DOKUMENTY a další informace (příručky, návody atd.) z oblasti podnikové ekologie
 • IDENTIFIKAČNÍ LISTY a značení nebezpečných odpadů - vytvořte si snadno vlastní identifikační listy nebezpečných odpadů a etikety pro označení nádob (ILNO a etikety NO)
 • EVIDENCE ODPADŮ - online aplikace pro vedení agendy evidence odpadů dle katalogu odpadů
 • PŘÍRUČKA EKOLOGA - rozsáhlá publikace, která přináší souhrn povinností a požadavků stanovených právními předpisy

Náš i evropský právní systém ukládají řadu povinností každé právnické či podnikající fyzické osobě bez ohledu na předmět nebo rozsah jejich činnost. Našim cílem je pomoci všem těmto osobám v oblasti podnikové ekologie a seznámit Vás jednoduchou a srozumitelnou formou s hlavními povinnostmi a jejich řešením. Pomocí těchto stránek získáte přehled, jaké povinnosti se Vás týkají, jak je plnit a jak se vyhnout případným sankcím ze strany správních a kontrolních orgánů.

Vytvořte si snadno vlastní ekologický audit (EKOaudit) – tj. posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí (environmentální legislativa). Jednotlivé povinnosti, které se Vás týkají, můžete uložit do vlastního registru a snadno je pak využít při opětovném auditu. Aktualizace je prováděna 1 x měsíčně. Služba EKOhelp je doprovázena přehledem právních předpisů z oblasti podnikové ekologie včetně plných textů předpisů.

Každý měsíc Vás bude informovat o všech změnách legislativních předpisů a nových povinnostech pomocí měsíčních newsletterů (ENVIReport).

Přípravou seminářů sestavených na aktuální témata podnikové ekologie Vám pomůžeme s pravidelným vzdělávacím programem pro Vaše zaměstnance v programu EKOAkademie.

Co obdržíte v rámci předplatného EKOhelp?

 • Přehled povinností podniků v oblasti podnikové ekologie
 • Přehled právních předpisů z oblasti podnikové ekologie (plné texty, souvislosti předpisů ..)
 • Pravidelné informování o změnách povinností a legislativních předpisů (1xměsíčně)
 • EKOAkademie – přednostní přístup na semináře se slevou
 • Kompletní řešení podnikové ekologie a vlastní ekologický audit
 • Vzorová dokumentace
 • Katalog odpadů
 • Evidence odpadů a vlastní tvorba ILNO a etiket odpadů
 • Katalog nebezpečných chemických látek
 • Sledování legislativních změn - zajistí dodržování platných předpisů ve všech činnostech firmy 

Roční předplatné služby EKOhelp činí 3.900 Kč/rok bez DPH


Podnikový ekologický servis EKOHELP vám zajišťuje informace a řešení podnikové ekologie, minimalizuje rizika spojená s chybným postupem a sankce správních úřadů. Jedná se tedy o efektivní řešení problematiky environmentální legislativy a požadavků systémů EMS.

EKOHELP vzniknul jako společný projekt firem ENVIGROUP a WCONTACT.

EKOHELP nabízí jedinečné řešení pro vaši společnost a představuje všechny povinnosti firem v podnikové ekologii a vztahu podniku k ochraně životního prostředí. Tato služba vám pomůže snadno zjistit, které povinnosti se vaší firmy týkají a zároveň vám nabídne jejich základní řešení. S EKOHELPem si hravě poradíte s řešením ekologie vašeho podniku i bez dalších externích poradců.

Sledujeme za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do podnikové praxe!

Prostřednictvím této služby informujeme klienty o způsobu plnění všech zákonných požadavků souvisejících s podnikovou ekologií včetně plnění všech ohlašovacích povinností. Tuto činnost doplňujeme školením pro zaměstnance, kteří mají na starosti podnikovou ekologii a environmentální management. Včasná informovanost prostřednictvím služby EKOHELP vás uchrání od pokut a jiných sankcí a to i v případě, že vám tuto činnost zajišťuje externí firma, jejíž postup můžete kontrolovat.

Služba zahrnuje všechny hlavní oblasti podnikové ekologie:

 • Chemické látky a přípravky
 • Odpadové hospodářství
 • Využití a ochrana vod
 • Ochrana ovzduší
 • Nakládání s obaly
 • Integrovaná prevence
 • Environmentální management


WCONTACT

Společnost WCONTACT s.r.o. se zaměřuje na poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Vytváříme informační systémy pro správu chemických látek a distribuci souvisejících dokumentů. Provozujeme již od roku 2002 jednu z největších online databází chemických látek v České republice na portálu EUROCHEM (www.eurochem.cz).

Našim zákazníkům dodáváme software CHEMAX pro efektivní správu firemního portfolia chemických látek, skladové hospodářství, správu bezpečnostních listů a tisk bezpečnostních etiket, který spojuje komplexní logistiku s enviromentálním chováním a zodpovědností. V tomto směru zajišťujeme také komplexní outsourcing správy chemického portfolia ve firmách, kde v návaznosti na potřeby zákazníků přebíráme odpovědnost za komplexní logistické řešení a systémové zlepšování.

Nabízíme své služby v oblasti bezpečnostních listů pro chemické látky (tvorba listů, revize a validace, překlady) dle aktuální české a evropské legislativy. Zajišťujeme poradenství pro označování nebezpečných chemických látek a směsí včetně zpracování a kontroly návrhů etiket. Realizujeme školení pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a bezpečnost práce a to jak privátní firemní kurzy, tak i veřejné semináře.

Cílem je vždy dlouhodobá spolupráce a ve vztahu k zákazníkům se řídí mottem: „ Společnou cestou k nejlepšímu řešení.“

Wcontact s.r.o.
U Královské louky 8
Praha 5, 150 00
Email: info@eurochem.cz
www.eurochem.cz
Tel: +420 257 310 542


ENVIGROUP

Poradenská společnost ENVIGROUP s.r.o. se zabývá poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie.

Hlavní zaměření firmy spočívá v přenosu legislativních požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí do praxe. Zkušenosti získané při aplikaci zákonných povinností jsou přenášeny do vydavatelské činnosti společnosti. Mezi stěžejní projekty patří tvorba a vydávání odborných publikací pro oblast podnikové ekologie. Publikace se zaměřují na všechny hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, chemické látky a přípravky na pracovištích, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování a další oblasti.

ENVIGROUP s.r.o.
Nádražní 779
347 01  Tachov
Email: info@envigroup.cz
www.envigroup.cz
Tel.: +420 606 638 325


GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Hlavním cílem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost vás, naších zákazníků, a proto se snažíme každou naši činnost přizpůsobit v co nejlepší kvalitě vaším potřebám. K tomu využíváme vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou.


Seznamte se prosím s informací, jak naše společnost WCONTACT s.r.o., se sídlem U Královské louky 8, Praha 5, 150 00, IČ 26505100, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze v oddílu C, vložka 86391. Den zápisu: 23.1.2002 zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb vaše osobní údaje.


Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme? 
Společnost WCONTACT s.r.o. je správcem osobních údajů, které nám vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, titul, adresu, název firmy, pozici ve firmě, e-mail, telefon, odborné preference (viz produkty a služby na našich webových stránkách). 


Proč je potřebujeme? 
Potřebujeme znát pouze takové vaše základní osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích (semináře, konference) v souladu s vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta) či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek. 


Jak s osobními údaji nakládáme? 
Při zpracování vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. 

 • vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; 
 • vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k nim; 
 • vždy vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů; 
 • v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.


Komu je zpřístupňujeme? 
Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci pomocí zabezpečených (šifrovaných) informačních systémů. K vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod. Chceme být vašim důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme. 


Jak dlouho osobní údaje držíme? 
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám dáte k jejich zpracování souhlas. 


Jaká jsou Vaše práva? 
Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás. 


Kontakt na naše zákaznické centrum:

Wcontact s.r.o.
U Královské louky 8
Praha 5, 150 00
Tel: +420 257 310 542
E-Mail:  info@ekonoviny.cz

Web:  www.ekonoviny.cz

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

O nás

Kód článku Info
Obsah
 • O nás

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.