Knihovna bezpečnostních listů

Vytvořte si vlastní knihovnu bezpečnostních listů (SDS) pomocí aplikace EUROCHEM Chemax. Získáte nástroj pro elektronickou evidenci bezpečnostních listů a poskytnete bezpečnostní informace všem svým zaměstnancům nebo zákazníkům.

 

Pokud potřebujete pomoci v oblasti správy bezpečnostních listů, kontaktujte nás.
Jméno: Společnost:
Email: Telefon:
 
Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím uvedených v bezpečnostních listech látek nebo směsí, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni. Dodavatel je povinen poskytnout příjemci (odběrateli) bezpečnostní list (BL) zdarma v tištěné nebo elektronické podobě nejpozději v den, kdy je chemická látka nebo směs poprvé dodána a to k látce nebo směsi, která je klasifikovaná jako nebezpečná.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.