Řešení pro tisk štítků na míru vašemu podnikání

Naše nabídka v oblasti TISKU ETIKET se zaměřuje na nalezení optimálního řešení pro vaše potřeby značení obalů jako jsou identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO), bezpečnostní etikety chemických látek atd. V tomto oboru vám nabízíme jako řešení externí tiskové služby nebo dodávku etiketových tiskáren pro vlastní tisk. 
Sdělte nám vaše požadavky a my vám nabídneme optimální řešení pro vaši společnost. 

  

Pokud potřebujete pomoci v oblasti TISKU ETIKET, kontaktujte nás.
Jméno: Společnost:
Email: Telefon:
 
Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni označovat nebezpečné odpady identifikačními listy nebezpečných odpadů (ILNO). Dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí je nezbytné označovat nebezpečné chemické látky v souladu s bezpečnostním listem.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.