D - Dotazník pro výběr povinností

Dotazník umožňující rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle vlivu činností na ovzduší. V případě kladné odpovědi si danou povinnost rozklikněte ve sloupci ODKAZ NA POVINNOST a přidejte do Auditu (tlačítko SLEDOVAT).

 otázka

odkaz na povinnosti

QD1

Jste provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší?

D1, D2, D3,

 D5, D7

QD2

Jste provozovatel stacionárního spalovacího zdroje?

D4

QD3

Jste provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu (pozor, ve starém zákoně byl "tepelný výkon") od 10 do 300 kW včetně?

D6

QD4

Jste provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje (tj. uvedeného v příloze č. 2 k zákonu)

D8, D9, D10

QD5

Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován odpad?

D11

QD6

Jste dovozce či prodejce vybraných barev, laků a výrobků pro opravy nátěru silničních vozidel?

D12

QD7

Jste osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu ČR pro dopravní účely?

D13

QD8

Nabyli jste regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením EU 1005/2009?

D15

QD9

Provozujete zařízení s obsahem regulovaných látek nad 3 kg či fluorovaných skleníkových plynů s ekvivalentem nad 5t CO2 (např. klimatizační či chladící zařízení)?

D16

QD10

Jste dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny?

D17

QD11

Jste výrobce a dovozce regulovaných látek a zařízení, které je obsahují?

D18

QD12

Jste osoba, která provádí stanovené činnosti v oblasti regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů (servis, kontroly, zneškodňování apod.)?

D19

QD13

Jste osoba, která nakládá s více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů ročně?

D20

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

D - Dotazník pro výběr povinností

Dotazník umožňující rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle vlivu činností na ovzduší.

Kód článku DPP
Kapitola Část D: Ochrana ovzduší - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.