Změny v IRZ a ISPOP

V důsledku novely zákona 25/2008 Sb. dochází ke zjednodušení hlášení přes ISPOP a také se snižuje množství povinných osob hlásících do IRZ.

Dne 5. 8. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2016.

V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o 3 hlavních změnách, které novela přináší ve spojitosti s ohlašováním do ISPOP:

 • zrušení autorizace hlášení, zaslaných do systému ISPOP
  • U všech hlášení bude od 1. 9. 2016 probíhat autorizace automaticky. Nebude tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Proces zaslání hlášení (onlinenebo datovou schránkou) zůstává nezměněn.
  • Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení!
  • POZOR! Autorizace Registračních formulářů zůstává zachována!
 • změna v ohlašování agendy IRZ - Hlášení IRZ bude v roce 2017 podávat pouze ten, kdo:
  • provozuje E-PRTR činnost dle přílohy č. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (na konci článku);
  • provozuje „Činnosti podle § 3 odst. 2", uvedené v příloze zákona č. 25/2008 Sb., které jsou nad rámec E-PRTR činností (na konci článku).
 • zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP
  • Novela ruší možnost zaslat plnou moc prostřednictvím datové schránky ISPOP.

Podrobné informace k jednotlivým změnám jsou Vám k dispozici v dokumentu na konci článku. 

S případnými dotazy se, prosím, obraťte na písemnou podporu prostřednictvím aplikace EnviHELP na adrese https://helpdesk.cenia.cz.

V úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 je Vám také k dispozici telefonická podpora na čísle 267 125 267.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Změny v IRZ a ISPOP

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

Autor Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP
Kód článku ZP
Obsah
 • Změny v IRZ a ISPOP

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.