Naše služby v oblasti chemických látek a podnikové ekologie

   

Správa, distribuce a audit bezpečnostních listů

Vaše bezpečnostní listy připojíme do databáze systému EUROCHEM který zajistí jejich automatickou distribuci vašim zákazníkům. Oceníte snadnost této procedury a vaši zákazníci budou včas informování o všech změnách. Provedeme audit vašeho chemického portfolia a doplníme případné nesrovnalosti (bezpečnostní listy, pravidla pro nakládání, etikety) tak, aby vaše společnost dostála všem zákonným požadavkům.

   

   

BEZPEČNOSTNÍ LISTY:

Vypracování bezpečnostních listů

Profesionální zpracování Bezpečnostního listu pro chemické látky a směsi (BL) ve smyslu platného Nařízení ES 1907/2006 , o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a podle Nařízení Komisie EÚ 453/2010 o požadavkách na bezpečnostní listy a zákona 440/2008 Sb.o chemických látkách a přípravcích (chemický zákon).

Dle uvedených legislativních předpisů má dodavatel chemických látek a směsí, která splňuje podmínky pro vyhotovení bezpečnostního listu, povinnost v rámci dodavatelského řetězce, poskytnout bezpečnostní list při uvedení na trh, v jazyce členského státu.

Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s tvorbou bezpečnostních listů. Při této činnosti se řídíme aktuální platnou legislativou – víme o každé legislativní změně týkající se oblasti bezpečnostních listů a naše zákazníky v této oblasti školíme.

Součástí našich služeb je i zápis nebezpečné chemikálie do systému CHLAP.

Překlady a revize bezpečnostních listů

Bezpečnostní listy vám také přeložíme do českého jazyka a zkontrolujeme jejich obsah podle našich legislativních předpisů.

Expoziční scénáře

K bezpečnostním listům nebezpečných chemických látek nebo směsí, obsahující registrované látky dle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH musí být vytvořen tzv. scénář expozice, který vám také rádi zpracujeme.

Písemná pravidla podle CLP

K bezpečnostním listům nebezpečných chemických látek nebo směsí zpracujeme Písemná pravidla podle CLP.

 

   

   

BEZPEČNOSTNÍ ETIKETY

Bezpečnostní etikety si můžete vytisknout pomocí našeho online systému CHEMAX Cloud a využít tak předdefinovaných šablon. Etikety vám také můžeme navrhnout na míru podle vašich požadavků (design, velikost, materiál) a dodat hotové samolepící archy etiket.

Audit chemických látek ve vaší společnosti. Pomocí programu CHEMAX vám pomůžeme zorganizovat vaše chemikálie a bezpečnostní listy.

Nechcete se zabývat bezpečností chemických látek ve vaší společnosti? Uděláme to za vás. Provedeme audit používaných chemikálií, doplníme chybějící bezpečnostní listy a vše předáme v elektronické podobě tak, aby nebylo dále třeba tisknout a evidovat bezpečnostní listy v papírové podobě. 

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Služby - chemické látky a podniková ekologie

Obsah
  • Služby - chemické látky a podniková ekologie

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.