Novela zákona o obalech

Zákaz bezplatných plastových tašek (od 1.1.2018)

Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku.

Velmi lehká plastová odnosná taška je plastová odnosná taška o tloušťce stěny do 15 mikronů, která je nezbytná z hygienických důvodů nebo je poskytována jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami.

Za porušení zákazu hrozí prodejci pokuta až 500 000 Kč.

Zúžení povinnosti pro větší prodejce nápojů (od 1.7.2017)

Osoba, která uvádí do oběhu stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet nápoje náležející do uvedených skupin rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2.

Nově budou muset nabízet ve vratných zálohovaných obalech jen stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky, pokud nabízí tyto nápoje v nevratných zálohovaných obalech.

Nové recyklační cíle

Nové znění přílohy č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb. řeší požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu (A: recyklace B: celkové využití) pro období 2016 až 2020.

Informace o dovozech pro ČIŽP od celních úřadů

Pro účely výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů poskytuje Generální ředitelství cel na vyžádání MŽP a ČIŽP ze svých evidencí tyto informace o dovozech obalů ze zemí, které nejsou členy Evropské unie:

  • identifikační údaje deklaranta a příjemce, obchodní firmu, adresu a identifikační číslo,
  • datum dovozu,
  • hrubou a čistou hmotnost zásilky,
  • zbožový kód,
  • druh a počet nákladových kusů,
  • popis zboží,
  • stát, z něhož byl obal dovezen, a
  • měrnou jednotku a její počet.

Pozor tedy na správnost průběžné evidence obalů a roční hlášení o obalech.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Novela zákona o obalech

Obsah
  • Novela zákona o obalech

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.