GDPR


Informace o zpracování osobních údajů

Hlavním cílem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost vás, naších zákazníků, a proto se snažíme každou naši činnost přizpůsobit v co nejlepší kvalitě vaším potřebám. K tomu využíváme vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou.


Seznamte se prosím s informací, jak naše společnost WCONTACT s.r.o., se sídlem U Královské louky 8, Praha 5, 150 00, IČ 26505100, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze v oddílu C, vložka 86391. Den zápisu: 23.1.2002 zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb vaše osobní údaje.


Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme? 
Společnost WCONTACT s.r.o. je správcem osobních údajů, které nám vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, titul, adresu, název firmy, pozici ve firmě, e-mail, telefon, odborné preference (viz produkty a služby na našich webových stránkách). 


Proč je potřebujeme? 
Potřebujeme znát pouze takové vaše základní osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích (semináře, konference) v souladu s vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta) či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek. 


Jak s osobními údaji nakládáme? 
Při zpracování vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. 

  • vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; 
  • vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k nim; 
  • vždy vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů; 
  • v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.


Komu je zpřístupňujeme? 
Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci pomocí zabezpečených (šifrovaných) informačních systémů. K vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod. Chceme být vašim důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme. 


Jak dlouho osobní údaje držíme? 
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám dáte k jejich zpracování souhlas. 


Jaká jsou Vaše práva? 
Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás. 


Kontakt na naše zákaznické centrum:

Wcontact s.r.o.
U Královské louky 8
Praha 5, 150 00
Tel: +420 257 310 542
E-Mail:  info@eurochem.cz

Web:  www.eurochem.cz

Souhlas nebo odmítnutí zpracování osobních údajů můžete kdykoliv změnit:

Vyjádřením souhlasu vás budeme i nadále informovat o našich vzdělávacích akcích.

Chci vyjádřit souhlas/odmítnutí zpracování osobních údajů

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Obsah
  • GDPR

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.