Nebezpečné chemické látky dle CLP

Databáze TOXI - CLP neboli nařízení CLP je evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (z angl. Classification, Labelling and Packaging). Tento právní předpis zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických látek , který vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů (UN GHS). Součástí tohoto nařízení je i databáze chemických látek a jejich bezpečnostní klasifikace.

                                                           

Objednat přístup na CHEMAX CLOUD

I takto mohou vypadat vaše etikety

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Nebezpečné chemické látky dle CLP

Obsah
  • Nebezpečné chemické látky dle CLP

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.