Rozšíření povinného sběru odpadů

Novela vyhlášky č. 321/2014 Sb. stanovuje obcím zavést celoroční sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů a jedlých olejů a tuků.

210/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 
Rozeslána dne: 27. září 2018 
Datum účinnosti od: 1. dubna 2019 
Pozn. k úč.: výj. viz čl. II 
Vydáno na základě: 185/2001 Sb. 
Předpis mění: 321/2014 Sb.

Rozšíření stávající povinnosti na sběr BRKO na celý rok (od 1.4.2019)

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. V období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů.

Nová povinnost - sběr jedlých olejů a tuků (od 1.1.2020)

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Tatu povinnost nelze splnit systémem komunitního kompostování.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Rozšíření povinného sběru odpadů

Obsah
  • Rozšíření povinného sběru odpadů

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.