Nová prováděcí vyhláška k vodnímu zákonu

Vyhláška č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

 • Částka: 159/2018 Sb. 
 • Rozeslána dne: 28. prosince 2018
 • Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
 • Datum účinnosti: 1. ledna 2019 
 • Vydáno na základě: 254/2001 Sb. 
 • Předpis ruší: 125/2004 Sb.; 123/2012 Sb. 

Vyhláška upravuje:

 • náležitosti provozní evidence,
 • bližší vymezení zdroje znečištění,
 • postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách včetně metod měření ukazatelů znečištění oprávněnou a kontrolní laboratoří,
 • způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění a způsob měření objemu u odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění,
 • způsob zjišťování množství znečištění v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda.

Vyhláška nahrazuje stávající prováděcí předpisy v této oblasti, kterými jsou nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod a vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Vyhláška dále ruší vyhlášku č. 123/2012 Sb. a vyhlášku č. 125/2004 Sb.:

Vyhlášky ruší vyhlášku č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a dále vyhlášku č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody.

 • Vyhláška č. 123/2012 Sb.o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání. Novela vodního zákona s účinností ke dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů (15. 6. 2018) ruší institut záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (čl. II bod 4 přechodných ustanovení zákona č. 113/2018 Sb.).
  • Znečišťovatelé v roce 2018 z tohoto důvodu již nepodávají poplatkové hlášení pro rok 2019 a Česká inspekce životního prostředí nevydává zálohový výměr.
  • Znečišťovatelé podávají poplatkové přiznání v roce 2019 (za rok 2018) České inspekci životního prostředí do 15. 2 2019 na vzoru dle vyhlášky č. 123/2012 (čl. II bod 3 přechodných ustanovení zákona č. 113/2018 Sb.). Vyhláška č. 123/2012 Sb. bude zrušena ke dni 28. 2. 2019.
  • Poplatková přiznání v roce 2020 (za rok 2019) podávají znečišťovatelé Státnímu fondu životního prostředí do 15. 2. 2020 na tiskopisu, který Fond jako nový správce poplatku stanoví.
 • Vyhláška č. 125/2004 Sb.stanovuje vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody.
  • V roce 2019 již odběratelé žádná poplatková hlášení podávat nebudou, neboť povinnost platit zálohy s účinností k 1. 1. 2019 v důsledku novely vodního zákona (zákon č. 113/2018 Sb.) ex lege zaniká a všechna rozhodnutí o zálohových výměrech pozbývají účinků.
  • Poplatková přiznání v roce 2019 (za rok 2018) podávají odběratelé České inspekci životního prostředí (čl. II bod 2 přechodných ustanovení k zákonu č. 113/2018 Sb.) do 15. 2. 2019 na vzoru poplatkového přiznání stanoveném vyhláškou č. 125/2004 Sb. Vyhláška č. 125/2004 Sb. bude zrušena ke dni 28. 2. 2019.
  • Poplatková přiznání v roce 2020 (za rok 2019) podávají odběratelé Státnímu fondu životního prostředí do 15. 2. 2020 na tiskopisu, který Fond jako nový správce poplatku stanoví.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Nová prováděcí vyhláška k vodnímu zákonu

Obsah
 • Nová prováděcí vyhláška k vodnímu zákonu

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.