RoHS: 3. novela nařízení vlády

Další novela nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Novelou se transponuje 17 směrnic EU; účinnost novely nastává ve třech termínech.

Nařízení vlády č. 146/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů bylo vyhlášeno dne 19. června 2019 ve Sbírce zákonů. Návrhem se transponuje 17 směrnic EU; účinnost novely nastává ve třech termínech.

Cíle novely nařízení vlády:

Zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě olova, oxidu olova, kadmia a jeho sloučenin, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu.

Účinnost novely nařízení vlády v následujících termínech:

 • dne 1. července 2019ve vztahu k výjimkám pro použití:
  • olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů, (podle směrnice č. 2018/736/EU);
  • olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech, (podle směrnice č. 2018/737/EU;
  • olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů, (podle směrnice č. 2018/738/EU;
  • olova jako legujícího prvku v oceli (podle směrnice č. 2018/739/EU);
  • olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku (podle směrnice č. 2018/740/EU);
  • olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi (podle směrnice č. 2018/741/EU);
  • olova v pájkách s vysokým bodem tavení (podle směrnice č. 2018/742/EU).
 • dne 22. července 2019 ve vztahu k výjimce pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití (podle směrnice č. 2019/178/EU).
 • dne 1. března 2020 ve vztahu k výjimkám pro použití:
  • olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů (podle směrnice č. 2019/169/EU);
  • olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory (podle směrnice č. 2019/170/EU);
  • kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech (podle směrnice č. 2019/171/EU);
  • olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip" (podle směrnice č. 2019/172/EU);
  • olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo (podle směrnice č. 2019/173/EU);
  • olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS (podle směrnice č. 2019/174/EU);
  • oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice (podle směrnice č. 2019/175/EU);
  • olova v pokovené vrstvě některých diod (podle směrnice č. 2019/176/EU);
  • olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory (podle směrnice č. 2019/177/EU)

Transponují se tyto předpisy EU:

 1. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů;
 2. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech;
 3. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů;
 4. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli;
 5. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku;
 6. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi;
 7. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení;
 8. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/169 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů;
 9. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/170 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory;
 10.  směrnice 2019/171 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech;
 11. 11/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/172 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip";
 12. 12/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo;
 13.  směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/174 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS;
 14.  směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/175 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice;
 15. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/176 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod;
 16. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory;
 17. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

RoHS: 3. novela nařízení vlády

Obsah
 • RoHS: 3. novela nařízení vlády

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.