Novela nařízení k ohlašování do integrovaného registru znečišťování (IRZ)

NV č. 326/2020 Sb. mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Datum účinnosti od: 1. srpna 2020.

Změny v přílohách 1 až 3.

Přechodná ustanovení
1. Pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020 se použije příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a ustanovení přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, týkající se znečišťující látky oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy:

 • již v hlášení za 2020: přidání látek
 • 98 Oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy
 • až v hlášení za 2021: přidání látek
 • 94 Bromované difenylethery (PBDE): hexa-BDE a hepta-BDE
 • 95 Soli a estery pentachlorfenolu
 • 96 Polychlorované naftaleny (PCN)
 • 97 Benzo(a)pyren

2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou ustanovení týkajících se znečišťujících látek polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren, která se použijí poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2021:

 • již v hlášení za 2020: zrušení látek
 • 19 Chrom a sloučeniny (jako Cr 
 • 22 Nikl a sloučeniny (jako Ni)
 • 92 Styren
 • 93 Formaldehyd
 • až v hlášení za 2021: přidání látek
  • 96 Polychlorované naftaleny (PCN)
  • 97 Benzo(a)pyren

3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou údaje o objemu výroby, který se ohlašuje do integrovaného registru znečišťování životního prostředí poprvé za rok 2021.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Novela nařízení k ohlašování do integrovaného registru znečišťování (IRZ)

NV č. 326/2020 Sb. mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Datum účinnosti od: 1. srpna 2020.

Obsah
 • Novela nařízení k ohlašování do integrovaného registru znečišťování (IRZ)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.