Obchodní podmínky AKADEMA

 1. Odeslaná objednávka je závazná neprodleně po potvrzení provozovatelem objednávkového systému EKOHELP. Odesláním objednávky stvrzujete správnost údajů. Dojde-li na vaší straně ke změně údajů, prosíme o vyrozumění bez zbytečného prodlení.
 2. Cena vzdělávací akce zahrnuje školení, školící materiály, občerstvení v průběhu prezenční akce a certifikát.
 3. Účastnický poplatek hradíte na základě výzvy k úhradě, faktury nebo hotovostně na místě akce. Při platbě, prosíme, uvádějte správně variabilní symbol uvedený na platebním dokladu.
 4. Při zrušení účasti do jednoho týdne před datem konání akce máte nárok na vrácení 50 % z ceny, v době kratší než 1 týden před konáním akce vzniká závazek úhrady celé částky. Neúčast na akci, neboli její promeškání rovněž nezakládá nárok na vrácení vložného.
 5. Při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci se akce neuskuteční. V takovém případě vám jako účastníkovi nabídneme náhradní termín nebo navrácení účastnického poplatku v plné výši.
 6. Při onemocnění lektora může dojít k přeložení akce na jiný termín, anebo zajistíme stejně kvalifikovaného lektora v původně plánovaném termínu školení. O všech případných změnách budete včas informováni emailem nebo telefonicky.
 7. Dokladem o absolvování vzdělávací akce je certifikát, který vám zašleme elektronickou formou do e-mailu uvedeného v přihlášce.
 8. V rámci obchodního vztahu se zavazujeme chránit vaše osobní údaje. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů zákazníků jsou uvedeny na stránkách ekohelp.cz.
 9. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou tvoří vaše objednávka.
 10. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách ekohelp.cz a je označena datem zahájení platnosti. Objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2021

Wcontact s.r.o.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Obchodní podmínky AKADEMA

Obsah
 • Obchodní podmínky AKADEMA

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.