Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech

Výrobci a dovozci musí agentuře ECHA podat oznámení o látkách, které jsou uvedeny na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV (Kandidátském seznamu) a které jsou obsaženy v předmětech (zveřejněno ECHA 3. 6. 2015).

ECHA připomíná, že do 17. června 2015 je nutné podat oznámení šesti látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) obsažených v předmětech, které byly na Kandidátský seznam zařazeny 17. prosince 2014:

  • 2—(2H—benzotriazol—2—yl)—4,6—ditertpentylphenol (UV—328) (EC 247—384—8);
  • 2—benzotriazol—2—yl—4,6—di—tert—butylphenol (UV—320) (EC 223—346—6);
  • 2—ethylhexyl 10—ethyl—4,4—dioctyl—7—oxo—8—oxa—3,5—dithia—4—stannatetradecanoate (DOTE) (EC 239—622—4);
  • Cadmium fluoride (EC 232—222—0);
  • Cadmium sulphate (EC 233—331—6);
  • Reaction mass of 2—ethylhexyl 10—ethyl—4,4—dioctyl—7—oxo—8—oxa—3,5—dithia—4—stannatetradecanoate and 2—ethylhexyl 10—ethyl—4—[[2—[(2—ethylhexyl)oxy]—2—oxoethyl]thio]—4—octyl—7—oxo—8—oxa—3,5—dithia—4—stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE).

Společnosti si musí ověřit, zda jejich výrobky splňují podmínky pro oznamovací povinnost podle článku 7 nařízení REACH.

Oznámení látky v předmětu lze předložit buď prostřednictvím webového formuláře nebo prostřednictvím systému REACH—IT pomocí IUCLID.

Celý článek naleznete ZDE

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech

Autor www.mpo.cz
Zdroj http://www.mpo.cz/dokument158772.html
Kód článku ECHA
Obsah
  • Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.