REACH: NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 1907/2006

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)  č. 1907/2006

ze dne 18. prosince 2006

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro

chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení

Komise (ES)  č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,

93/105/ES a 2000/21/ES

 

Text dokumentu (konsolidované znění: 11/10/2016) naleznete ve formátu PDF ZDE>>

(Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1)

Ve znění:

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

►M1

Nařízení Rady (ES)  č. 1354/2007 ze dne 15. listopadu 2007

L 304

1

22.11.2007

►M2

Nařízení Komise (ES)  č. 987/2008 ze dne 8. října 2008

L 268

14

9.10.2008

►M3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16.prosince 2008

L 353

1

31.12.2008

►M4

Nařízení Komise (ES)  č. 134/2009 ze dne 16. února 2009

L 46

3

17.2.2009

►M5

Nařízení Komise (ES)  č. 552/2009 ze dne 22.  června 2009

L 164

7

26.6.2009

►M6

Nařízení Komise (EU)  č. 276/2010 ze dne 31. března 2010

L 86

7

1.4.2010

►M7

Nařízení Komise (EU)  č. 453/2010 ze dne 20. května 2010

L 133

1

31.5.2010

►M8

Nařízení Komise (EU)  č. 143/2011 ze dne 17. února 2011

L 44

2

18.2.2011

►M9

Nařízení Komise (EU)  č. 207/2011 ze dne 2. března 2011

L 58

27

3.3.2011

►M10

Nařízení Komise (EU)  č. 252/2011 ze dne 15. března 2011

L 69

3

16.3.2011

►M11

Nařízení Komise (EU)  č. 253/2011 ze dne 15. března 2011

L 69

7

16.3.2011

►M12

Nařízení Komise (EU)  č. 366/2011 ze dne 14. dubna 2011

L 101

12

15.4.2011

►M13

Nařízení Komise (EU)  č. 494/2011 ze dne 20. května 2011

L 134

2

21.5.2011

►M14

Nařízení Komise (EU)  č. 109/2012 ze dne 9. února 2012

L 37

1

10.2.2012

►M15

Nařízení Komise (EU)  č. 125/2012 ze dne 14. února 2012

L 41

1

15.2.2012

►M16

Nařízení Komise (EU)  č. 412/2012 ze dne 15. května 2012

L 128

1

16.5.2012

►M17

Nařízení Komise (EU) č. 835/2012 ze dne 18. září 2012

L 252

1

19.9.2012

►M18

Nařízení Komise (EU) č. 836/2012 ze dne 18. září 2012

L 252

4

19.9.2012

►M19

Nařízení Komise (EU) č. 847/2012 ze dne 19. září 2012

L 253

1

20.9.2012

►M20

Nařízení Komise (EU) č. 126/2013 ze dne 13. února 2013

L 43

24

14.2.2013

►M21

Nařízení Komise (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013

L 108

1

18.4.2013

►M22

Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013

L 158

1

10.6.2013

►M23

Nařízení Komise (EU) č. 317/2014 ze dne 27. března 2014

L 93

24

28.3.2014

►M24

Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. srpna 2014

L 244

6

19.8.2014

►M25 Nařízení Komise (EU) č. 317/2014 ze dne 27. března 2014

L 93

24

28.3.2014

►M26 Nařízení Komise (EU) č. 474/2014 ze dne 8. května 2014 L 136 19 9.5.2014
►M27 Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. srpna 2014 L 244 6 19.8.2014
►M28 Nařízení Komise (EU) 2015/282 ze dne 20. února 2015 L 50 1 21.2.2015
►M29 Nařízení Komise (EU) 2015/326 ze dne 2. března 2015 L 58 43 3.3.2015
►M30 Nařízení Komise (EU) 2015/628 ze dne 22. dubna 2015 L 104 2 23.4.2015
►M31 Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015 L 132 8 29.5.2015
►M32 Nařízení Komise (EU) 2015/1494 ze dne 4. září 2015 L 233 2 5.9.2015
►M33 Nařízení Komise (EU) 2016/26 ze dne 13. ledna 2016 L 9 1 14.1.2016
►M34 Nařízení Komise (EU) 2016/217 ze dne 16. února 2016 L 40 5 17.2.2016
►M35 Nařízení Komise (EU) 2016/863 ze dne 31. května 2016 L 144 27 1.6.2016
►M36 Nařízení Komise (EU) 2016/1005 ze dne 22. června 2016 L 165 4 23.6.2016
►M37 Nařízení Komise (EU) 2016/1017 ze dne 23. června 2016 L 166 1 24.6.2016
►M38 Nařízení Komise (EU) 2016/1688 ze dne 20. září 2016 L 255 14 21.9.2016

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3 (1907/2006)

►C2 Oprava, Úř. věst. L 141, 31.5.2008, s. 22 (1907/2006)

►C3 Oprava, Úř. věst. L 36, 5.2.2009, s. 84 (1907/2006)

►C4 Oprava, Úř. věst. L 49, 24.2.2011, s. 52 (143/2011)

►C5 Oprava, Úř. věst. L 136, 24.5.2011, s. 105 (494/2011)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

REACH: NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 1907/2006

AAA

Autor EK
Zdroj EK
Kód článku ES
Obsah
  • REACH: NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 1907/2006

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.