Část E: Integrovaná prevence - Právní požadavky a jejich úprava

Přehled povinností 

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ("ZoIP"), zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ("ZoIRZ") a nařízení EP č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Podrobné informace jsou dále uvedeny po přihlášení v publikaci Příručka ekologa ONLINE.

Obecné povinnosti 

Obecné povinnosti nejsou určeny. 

V oblasti integrované prevence znečišťování – IPPC – jsou povinnosti stanovené pouze provozovatelům provozující vybrané činnosti v nadlimitním rozsahu (příloha č. E1) – blíže bod E.1.  

Předpisy upravující oblast registrů znečišťování ukládají povinnosti provozovatelům, kteří buď provozují vybranou stanovenou činnost v nadlimitním rozsahu podle přílohy E2 (povinnosti dané nařízením o E-PRTR) nebo provozují vybranou stanovenou činnost v podlimitním rozsahu či jinou běžnou činnost a v emisích nebo přenosech produkují látku evidovanou v integrovaném registru znečišťování (povinnosti podle zákona č. 25/2008 Sb.) – blíže bod E.2.  

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část E: Integrovaná prevence - Právní požadavky a jejich úprava

Přehled legislativních požadavků, které musí každá firma splnit. Text přináší detailní komentáře k jednotlivým povinnostem a odkazy na odvozené právní předpisy včetně jejich plných textů.

Kód článku EPP
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.