Část C - Příloha C4 - Sazby poplatků

(příloha č. 2 vodního zákona)

Sazby poplatků

A. Sazby poplatku pro výpočet plateb za skutečně odebrané množství podzemní vody

Účel užití odebrané podzemní vody

Sazba v Kč/m3

Pro zásobování pitnou vodou

2,00

Pro ostatní užití

3,00

B. Sazby pro výpočet poplatku a hmotnostní a koncentrační limity zpoplatnění

Ukazatel

znečištění

Sazba

Limit zpoplatnění

hmotnostní

koncentrační

Kč/kg

kg/rok a

mg/l

1.

a) CHSK nečištěné odpadní vody

do 31. 12. 2004

16

20 000

40

od 1. 1. 2005

16

8 000

40

b) CHSK čištěné odpadní vody

8

10 000

40

CHSK pro odpadní vody čištěné z výroby buničiny a ze zušlechťování bavlnářských a lnářských textilií

3

10 000

40

2. RAS

0,5

20 000

1200

3. nerozpuštěné látky*)

2

10 000

30

4. fosfor celkový

do 31. 12. 2004

70

13 000

3

od 1. 1. 2005

70

3 000

3

5. dusík amoniakální

do 31. 12. 2001

40

15 000

15

6. dusík Nanorg

od 1. 1. 2002

30

20 000

20

7. AOX od 1. 1. 2002

300

15

0,2

8. rtuť

20 000

0,4

0,002

9. kadmium

4 000

2

0,01

*) Poplatek za tento ukazatel platí pouze znečišťovatelé, kteří
a) neplatí poplatek za CHSK, ale znečištění přesahuje limit pro zpoplatnění NL, nebo
b) vypouštějí v odpadních vodách více NL, než činí trojnásobek množství zpoplatněné CHSK.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.