Seminář Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list (2-denní kurz)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list (2-denní kurz)

Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Prakticky zaměřený intenzivní kurz pro osoby odpovědné za uvádění chem. látek/směsí na trh/do oběhu či jejich používání při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem".

Obsah
  • Seminář Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list (2-denní kurz)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.