Seminář Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, evidence přepravy nebezpečných odpadů - systém SEPNO

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seminář Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, evidence přepravy nebezpečných odpadů - systém SEPNO

Změny v oblasti evidence a ohlašování: změny zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů a zařízení (odpady, autovraky, elektrozařízení, elektroodpady, zařízení, skladů a sběrných dvorů, dopravci odpadů).Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.1.2018.

Obsah
  • Seminář Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, evidence přepravy nebezpečných odpadů - systém SEPNO

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.