Část A - Příloha A1 - Symboly nebezpečnosti podle CLP

(CLP: nařízení 1272/2008 )

 

GHS01
Výbušné látky

GHS02
Hořlavé látky

GHS03
Oxidační látky

GHS04
Plyny pod tlakem

GHS05
Korozivní a žíravé
látky

GHS06
Toxické látky

GHS07
Dráždivé látky

GHS08
Látky nebezpečné
pro zdraví

GHS09
Látky nebezpečné pro
životní prostředí

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.