H - Dotazník pro výběr povinností

Následující dotazník umožňuje rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují. V případě kladné odpovědi si danou povinnost rozklikněte ve sloupci ODKAZ NA POVINNOST a přidejte do Auditu (tlačítko SLEDOVAT).

 otázka

odkaz na povinnosti

QH1

Provozujete systém vytápění budovy (nebo kombinovaný systém vytápění a větrání budovy) s výkonem nad 70 kW a systém klimatizace (nebo kombinovaný systém klimatizace a větrání) s výkonem nad 70 kW?

H1

QH2

Stavíte novou budovu nebo provádíte větší změnu budovy nebo chystáte prodej či nájem budovy?

H2

QH3

Užíváte/vlastníte energetické hospodářství s nadlimitní roční spotřebu energie (velký podnik od 200 MWh/rok; malý a střední od 5000 MWh/rok, státní organizace od 500 MWh/rok)?

H3

QH4

Plánujete výstavbu nebo podstatnou rekonstrukci zdroje o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW?

H4

QH5

Plánujete realizovat nové stavby, zařízení, činnosti a technologie?

H5

QH6

Vlastníte pozemky se dřevinami? Chcete provést kácení stromů či keřů?

H6

QH7

Provádíte některé z následujících činností: Vozíte výrobky s nebezpečnou vlastností? Převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte nebezpečné odpady? Provádíte příjem, vykládku/nakládku nebezpečných látek?

H7

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.