Za jakých podmínek mi vzniká povinnost hlášení směsi?

Dotaz: Za jakých podmínek mi vzniká povinnost hlášení směsi? Jsme dovozce /distributor hotových výrobků z Velké Británie, které jsou určené do laboratoře.
Máme k dispozici pouze BL s uvedením symbolů nebezpečnosti, ale bez UFI.

Odpověď:

V případě dovozu z Velké Británie plníte plné povinnosti dovozce. UFI na výrobek generujete z pozice
dovozce.


Co se týká použití v laboratoři je definováno v obou předpisech (CLP a REACH)


CLP - Oznamování dle PCN se nevztahuje, mimo jiné:


na směsi pro vědecký výzkum a vývoj a na směsi pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy
vymezený v čl. 3 bodě 22 nařízení (ES) č. 1907/2006.


Článek 3, bod 22 REACH


„výzkumem a vývojem zaměřeným na výrobky a postupy“ vědecký vývoj výrobků a další vývoj látky
samotné nebo obsažené ve směsích nebo v předmětech, v jehož průběhu se používají poloprovozní a
výrobní zkoušky k vývoji výrobních postupů nebo k ověření oblastí použití látky.


Článek 3 bod 23 REACH


„vědeckým výzkumem a vývojem“ vědecké experimenty, analýzy nebo chemický výzkum prováděné za
kontrolovaných podmínek v množství menším než 1 tuna za rok;


Pokud použití v laboratoři dokážete napasovat na jednu z výše uvedených definicí, pak se na použití
v laboratoři PCN nevztahuje.


Dle našeho názoru se nemusí oznamovat co v laboratoři testujete, ale chemie k tomu použitá ano.


Ve vašem případě dodáváte výrobky používané v laboratoři. Tu chemii používanou k testování.

Ing. Hana Krejsová

 

Zpět na dotazy

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.