Jakou jsou povinné informace uvádění na internetových stránkách?

Dotaz: Jakou jsou povinné informace uvádění na internetových stránkách?

Odpověď:

Toto řeší článek 48 nařízení CLP. Níže je uvedena citace ze stránek ekotox.cz


V případě možnosti nákupu nebezpečné chemické látky nebo směsi na internetu spotřebitelem je podle článku 48
nařízení CLP třeba uvést typ nebo typy nebezpečnosti označené na štítku.


Podle stanoviska ECHA v rámci odpovědi ID 0273 se mají v nabídce výrobku uvádět standardní věty o nebezpečnosti
včetně doplňujících informací o nebezpečnosti (EUH-věty) podle článku 25 (6). Rovněž se doporučuje uvádět
výstražný symbol nebezpečnosti a signální slovo.


Nepovažuje se za dostatečné, jestliže je informace o nebezpečnosti poskytnuta jen formou přiloženého
bezpečnostního listu.

Za vyhovující se rovněž považuje uvedení obrázků štítku nebo všech údajů uvedených na originálním štítku, které
jsou čitelné a obvykle obsahují všechny důležité informace, které jsou relevantní pro splnění povinností uvedených
v článku 48 nařízení CLP.

Ing. Hana Krejsová

 

Zpět na dotazy

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.