Část C: Ochrana a využití vod - Právní požadavky a jejich úprava

Přehled povinností 

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 254/2001 Sb. ("ZoV") - zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Jednotlivé povinnosti jsou rozvedeny v dalších kapitolách. Podrobné informace jsou dále uvedeny po přihlášení v publikaci Příručka ekologa ONLINE.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část C: Ochrana a využití vod - Právní požadavky a jejich úprava

Přehled legislativních požadavků, které musí každá firma splnit. Text přináší detailní komentáře k jednotlivým povinnostem a odkazy na odvozené právní předpisy včetně jejich plných textů.

Kód článku CPP
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.