Část D - Příloha D2 - Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí

(Příloha č. 9 zákona č. 201/2012 Sb.)


Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí

1.    Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby poplatků za znečišťování v jednotlivých letech (v Kč/t)

2013 až 2016

2017

2018

2019

2020

2021 a dále

TZL

4 200

6 300

8 400

10 500

12 600

14 700

SO2

1350

2 100

2 800

3 500

4 200

4 900

NOX

1 100

1700

2 200

2 800

3 300

3 900

VOC

2 700

4 200

5 600

7 000

8 400

9 800

2.    Koeficienty úrovně emisí podle dosahovaných emisních koncentrací v celém poplatkovém období vyjádřených v procentech horní hranice úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami nebo v případě, že nejlepší dostupné techniky nejsou specifikovány, v procentech specifického emisního limitu 

50-60 %

> 60-70 %

> 70-80 %

> 80-90 %

> 90 %

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část D - Příloha D2 - Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí

Kód článku DPP
Kapitola Část D - Přílohy
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.