EKOaudit - vytvořte si snadno vlastní ekologický audit

Vytvořte si snadno vlastní ekologický audit - EKOaudit – tj. posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí (environmentální legislativa). Jednotlivé povinnosti, které se vás týkají, můžete uložit do vlastního registru a snadno je pak využít při opětovném auditu. Jednotlivé auditované zákonné povinosti firem jsou doprovázeny odkazy na Sbírkou zákonů České republiky včetně plných textů předpisů.
Audit provedeme tak, že vybereme ze seznamu všech povinností A - G ty, které jsou relevantní k činnosti vaší firmy. K tomuto výběru lze použít dotazník pro každou kapitolu. Takto vybrané povinností si označíme tlačítkem Sledovat a poté tlačítkem Audit zobrazíme informace o auditu. Ve formuláři Auditu zjistíme informace o posledním auditu vybrané povinnosti nebo můžeme aktivovat nový audit. Nový audit provedeme zadáním položek - Datum auditu, Platnost auditu (datum, ke kterému je potřeba provést nový audit) a libovolné textové poznámky. Tlačítkem Zapsat audit povinnosti aktivujeme.

Ukázka EKOauditu a povinností podniků:

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

EKOaudit - vytvořte si snadno vlastní ekologický audit

Obsah
  • EKOaudit - vytvořte si snadno vlastní ekologický audit

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.