01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

01 01

Odpady z těžby nerostů

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

01 03 04*

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky

01 03 05*

Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 06

Jiná hlušina  neuvedená pod  čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 04

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07*

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 11

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené  pod čísly   01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 05

Vrtné kaly a jiné vrtné odpady

01 05 04

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05*

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06*

Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené  pod čísly   01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené  pod čísly   01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.