07 Odpady z organických chemických procesů

07 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

07 01 01*

Promývací vody a matečné louhy 

07 01 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 01 09*

Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 10*

Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 11*

Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 01 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11

07 01 99

Odpady jinak blíže neurčené 

07 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken

07 02 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 02 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08*

 Jiné destilační a reakční zbytky

07 02 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11

07 02 13

Plastový odpad

07 02 14*

Odpady přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 15

Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14

07 02 16*

Odpady obsahující nebezpečné silikony

07 02 17

Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16

07 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)

07 03 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 03 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 03 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11*

Kaly z čištění  odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12

Jiné kaly z čištění   odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11

07 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09),  činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších  biocidů

07 04 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 04 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 04 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12

Jiné kaly z čištění  odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11

07 04 13*

Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 05

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 05 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04*

Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 05 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 11*

Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12

Jiné kaly z čištění  odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11

07 05 13*

Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 05 14

Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

07 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 06 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11

07 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků 

07 07 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 07 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 07 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11*

Kaly z čištění  odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11

07 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

07 Odpady z organických chemických procesů

Odpady z organických chemických procesů

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.