09 Odpady z fotografického průmyslu

09 01

Odpady z fotografického průmyslu

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

09 01 01*

Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

09 01 02*

Vodné roztoky vývojek ofsetových desek

09 01 03*

Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04*

Roztoky ustalovačů

09 01 05*

Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06*

Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií

09 01 11*

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03

09 01 12

Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11

09 01 13*

Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06

09 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

09 Odpady z fotografického průmyslu

Odpady z fotografického průmyslu

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.