18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

18 01

Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

18 01 01

Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 3a)

18 01 02

Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)

18 01 03*

Odpady,  na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 3b)

18 01 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 06*

Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

18 01 07

Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06

18 01 08*

Nepoužitelná cytostatika

18 01 09*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

18 01 10*

Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02

Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 01

Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02) 3a)

18 02 02*

Odpady,  na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 3b)

18 02 03

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06

 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05

18 02 07*

Nepoužitelná cytostatika

18 02 08*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.