14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

14 06

Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

14 06 01*

Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)

14 06 02*

Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03*

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04*

Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05*

Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.