10 Odpady z tepelných procesů

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 04*

Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

10 01 05

Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 09*

Kyselina sírová

10 01 13*

Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu

10 01 14*

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14

10 01 16*

Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 17

Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16

10 01 18*

Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky

10 01 19

Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20*

Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20

10 01 22*

Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22

10 01 24

Písky z fluidních loží

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 01 26

Odpady z čištění chladicí vody

10 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 01

Odpady ze zpracování strusky

10 02 02

Nezpracovaná struska

10 02 07*

Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 02 08

Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07

10 02 10

Okuje z válcování

10 02 11*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 02 12

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11

10 02 13*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

10 02 15

Jiné kaly a filtrační koláče

10 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 03

Odpady z pyrometalurgie hliníku

10 03 02

Odpadní anody

10 03 04*

Strusky z prvního tavení

10 03 05

 Odpadní oxid hlinitý

10 03 08*

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09*

Černé stěry z druhého tavení

10 03 15*

Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 03 16

Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15

10 03 17*

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 03 18

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17

10 03 19*

Prach ze  spalin  obsahující nebezpečné látky

10 03 20

Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19

10 03 21*

Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 22

Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21

10 03 23*

Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 03 24

Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23

10 03 25*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 26

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25

10 03 27*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 28

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27

10 03 29*

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 03 30

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29

10 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 04

Odpady z pyrometalurgie olova

10 04 01*

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 04 02*

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 04 03*

Arzeničnan vápenatý

10 04 04*

Prach z čištění spalin

10 04 05*

Jiný úlet a prach 

10 04 06*

Pevný odpad z čištění plynu

10 04 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 04 09*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 04 10

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09

10 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 05

Odpady z pyrometalurgie zinku

10 05 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 05 03*

Prach z čištění spalin 

10 05 04

Jiný úlet a prach

10 05 05*

Pevné odpady z čištění plynu

10 05 06*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 08*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 05 09

Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08

10 05 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 05 11

Jiné stěry a pěny  neuvedené pod číslem 10 05 10

10 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 06

Odpady z pyrometalurgie mědi

10 06 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 06 03*

Prach z čištění spalin

10 06 04

Jiný úlet a prach

10 06 06*

Pevný odpad z čištění plynu

10 06 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 06 09*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 06 10

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09

10 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 07

Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 07 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 07 03

Pevný odpad z čištění plynu

10 07 04

Jiný úlet a prach

10 07 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 07*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 07 08

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07

10 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 08

Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů

10 08 04

Úlet a prach

10 08 08*

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 09

Jiné strusky

10 08 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 08 11

Jiné stěry a pěny  neuvedené pod číslem 10 08 10

10 08 12*

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 08 13

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12

10 08 14

Odpadní anody

10 08 15*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 16

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15

10 08 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17

10 08 19*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 08 20

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19

10 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 09

Odpady ze slévání železných odlitků

10 09 03

Pecní struska

10 09 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05

10 09 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

10 09 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09

10 09 11*

Jiný úlet obsahující nebezpečné látky

10 09 12

Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11

10 09 13*

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 09 14

Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13

10 09 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 09 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15

10 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 10

Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03

Pecní struska

10 10 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05

10 10 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

10 10 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 10 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09

10 10 11*

Jiný úlet obsahující nebezpečné látky

10 10 12

Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11

10 10 13*

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 10 14

Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13

10 10 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 10 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15

10 10 99

Odpady jinak blíže neurčené 

10 11

Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05

Úlet a prach

10 11 09*

Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

10 11 10

Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09

10 11 11*

Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)

10 11 12

Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

10 11 13*

Kaly z leštění  a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14

Kaly z leštění  a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13

10 11 15*

Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16

Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

10 11 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

10 11 19*

Pevné odpady z čištění   odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 11 20

Pevné odpady z čištění   odpadních vod  v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19

10 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 12

Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 03

Úlet a prach

10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

10 12 06

Vyřazené formy

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 09*

Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 12 10

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09

10 12 11*

Odpady z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12

Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod  v místě jejich vzniku

10 12 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 01

Odpad surovin před tepelným zpracováním

10 13 04

Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09*

Odpady z výroby azbestocementu  obsahující azbest

10 13 10

Odpady z výroby azbestocementu  neuvedené pod číslem 10 13 09

10 13 11

Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12*

Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 13 13

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

10 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 14

Odpady  z krematorií 

10 14 01*

Odpad z čištění plynu obsahující rtuť

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

10 Odpady z tepelných procesů

Odpady z tepelných procesů

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.