08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

Průběžná Evidence Odpadů 2024 Identifikační listy nebezpečných odpadů

8 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 14 Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19
08 01 21* Odpadní odstraňovače barev nebo laků
08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
08 02 01 Odpadní práškové nátěrové barvy
08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály
08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály
08 02 99 Odpady jinak blíže neurčené
08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 07 Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
08 03 08 Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
08 03 12* Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
08 03 14* Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
08 03 15 Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
08 03 16* Odpadní leptací roztoky
08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 03 19* Disperzní olej
08 03 99 Odpady jinak blíže neurčené
08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
08 04 11* Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 12 Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
08 04 13* Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 14 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13
08 04 15* Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
08 04 16 Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 15
08 04 17* Kalafunový olej
08 04 99 Odpady jinak blíže neurčené
08 05 Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
08 05 01* Odpadní isokyanáty

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.