04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

04

ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO  PRŮMYSLU

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

04 01

Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01

 Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02

Odpad z loužení

04 01 03*

Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04

Činící břečka obsahující chrom

04 01 05

Činící břečka neobsahující chrom

04 01 06

Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 08

Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09

Odpady z úpravy a apretace

04 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

04 02

Odpady z textilního průmyslu

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14*

Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15

Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14

04 02 16*

Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17

Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16

04 02 19*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.