04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

Průběžná Evidence Odpadů 2024 Identifikační listy nebezpečných odpadů

4 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka
04 01 02 Odpad z loužení
04 01 03* Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
04 01 04 Činící břečka obsahující chrom
04 01 05 Činící břečka neobsahující chrom
04 01 06 Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 08 Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
04 01 09 Odpady z úpravy a apretace
04 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
04 02 Odpady z textilního průmyslu
04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 14* Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
04 02 16* Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
04 02 17 Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
04 02 19* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
04 02 20 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
04 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.