12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové  úpravy kovů a plastů

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

12 01 02

Úlet železných kovů

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04

Úlet neželezných kovů

12 01 05

Plastové hobliny a třísky

12 01 06*

Odpadní minerální  řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07*

Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08*

Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09*

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10*

Syntetické řezné oleje

12 01 12*

Upotřebené vosky a tuky

12 01 13

Odpady ze svařování

12 01 14*

Kaly z obrábění  obsahující nebezpečné látky

12 01 15

Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

12 01 16*

Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17

Odpadní materiál z  otryskávání  neuvedený pod číslem 12 01 16

12 01 18*

Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

12 01 19*

Snadno biologicky rozložitelný řezný  olej

12 01 20*

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

12 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

12 03

Odpady z  procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)

12 03 01*

Prací vody

12 03 02*

Odpady z odmašťování vodní parou

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.