12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

Průběžná Evidence Odpadů 2024 Identifikační listy nebezpečných odpadů

12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
12 01 02 Úlet železných kovů
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 03 01 Měď, bronz a mosaz
12 01 03 02 Hliník
12 01 03 03 Olovo
12 01 03 04 Zinek
12 01 03 06 Cín
12 01 04 Úlet neželezných kovů
12 01 05 Plastové hobliny a třísky
12 01 06* Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 07* Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 08* Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 10* Syntetické řezné oleje
12 01 12* Upotřebené vosky a tuky
12 01 13 Odpady ze svařování
12 01 14* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
12 01 16* Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
12 01 18* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 01 19* Snadno biologicky rozložitelný řezný olej
12 01 20* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
12 03 Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)
12 03 01* Prací vody
12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.