03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 04*

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

03 02

Odpady z impregnace dřeva

03 02 01*

Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02*

Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03*

Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04*

Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05*

Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99

Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

03 03

Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05

Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07

Mechanicky oddělený  výmět z rozvlákňování odpadního  papíru  a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a  povrchové vrstvy  z mechanického třídění

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  neuvedené pod číslem 03 03 10

03 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.