11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

Průběžná Evidence Odpadů 2024 Identifikační listy nebezpečných odpadů

11 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
11 01 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)
11 01 05* Kyselé mořicí roztoky
11 01 06* Kyseliny blíže nespecifikované
11 01 07* Alkalické mořicí roztoky
11 01 08* Kaly z fosfátování
11 01 09* Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 10 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09
11 01 11* Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11
11 01 13* Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
11 01 14 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
11 01 15* Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky
11 01 16* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
11 01 98* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
11 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
11 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů
11 02 02* Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
11 02 03 Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
11 02 05* Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
11 02 06 Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
11 02 07* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
11 02 99 Odpady jinak blíže neurčené
11 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů
11 03 01* Odpady obsahující kyanidy
11 03 02* Jiné odpady
11 05 Odpady ze žárového zinkování
11 05 01 Tvrdý zinek
11 05 02 Zinkový popel
11 05 03* Pevné odpady z čištění plynu
11 05 04* Upotřebené tavidlo
11 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.