05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

Průběžná Evidence Odpadů 2024 Identifikační listy nebezpečných odpadů

5 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
05 01 Odpady ze zpracování ropy
05 01 02* Kaly z odsolovacích zařízení
05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 04* Kyselé alkylové kaly
05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 07* Kyselé dehty
05 01 08* Jiné dehty
05 01 09* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 01 10 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
05 01 11* Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
05 01 12* Ropa obsahující kyseliny
05 01 13 Kaly z napájecí vody pro kotle
05 01 14 Odpad z chladicích kolon
05 01 15* Upotřebené filtrační hlinky
05 01 16 Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
05 01 17 Asfalt
05 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
05 06 Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
05 06 01* Kyselé dehty
05 06 03* Jiné dehty
05 06 04 Odpad z chladicích kolon
05 06 99 Odpady jinak blíže neurčené
05 07 Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
05 07 01* Odpady obsahující rtuť
05 07 02 Odpady obsahující síru
05 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.