05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

05 01

Odpady ze zpracování ropy

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

05 01 02*

Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03*

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04*

Kyselé alkylové kaly

05 01 05*

Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06*

Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07*

Kyselé dehty

05 01 08*

Jiné dehty

05 01 09*

Kaly z čištění  odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10

Jiné kaly z čištění  odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09

05 01 11*

Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12*

Ropa obsahující kyseliny

05 01 13

Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14

Odpad z chladicích kolon

05 01 15*

 Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16

Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17

Asfalt

05 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 06

Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01*

Kyselé dehty

05 06 03*

Jiné dehty

05 06 04

Odpad z chladicích kolon

05 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 07

Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01*

 Odpady obsahující rtuť

05 07 02

Odpady obsahující síru

05 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.