ENVI Report 2/2018

Období: 1.1.2018 - 31.1.2018

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny předpisů. Po hlášení pro vodní bilanci pokračuje ohlašování dalších agend do ISPOP (zejména odpady, obaly, poplatková přiznání za vody).


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- za leden žádné změny v povinnostech - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
Kompletní přehled všech ohlašovacích povinností ISPOP v období leden-březen 2018

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období
Zemědělství

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.