ENVIREPORT 2/2021

Období: 1.1. - 31.1.2021

Ve sledovaném období byla vydána první prováděcí vyhláška k novému zákonu o odpadech (hlavní prováděcí předpis o podrobnostech nakládání by měl být vydán v dubnu, do té doby se postupuje podle metodických pokynů MŽP). Ohlašování přes ISPOP pokračuje hlášení agend s termínem 15.2. (odpady, přiznání za podzemní a odpadní vody, obaly a další).


Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.