ENVI Report 6/2020

Období: 1.5. - 31.5.2020

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny v oblasti podnikové ekologie.


Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Povinnosti podnikové ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

-

Za květen žádné změny. - -


Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

Na červen nejsou žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

žádné

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:
  • Zrychlení zavádění regulačních opatření pomocí seskupování látek s podobnou chemickou strukturou WWW

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.