ENVI Report 8/2018

Období: 1.7.2018 - 31.7.2018

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny v oblasti podnikové ekologie. 


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- Žádné změny ve sledovaných povinnostech. - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

Na srpen nejsou stanoveny žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj MV):

Ochrana přírody a krajiny

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Přeprava nebezpečných věcí (ADR):
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek číst (bez vlivu na ČR)
Chemické látky:
  • ECHA zveřejnila praktického průvodce k evropskému systému kategorizace výrobků číst
  • Nařízení Komise (EU) 2018/978 ze dne 9. července 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích číst
  • Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 10 dalších látek SVHC číst
  • Změna nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách agentuře ECHA za posuzování žádostí o povolení číst
  • Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA (2018 - 2019) číst
  • Observatoř Evropské unie pro nanomateriály aktualizovala 2 databáze umožňující vyhledávání informací o nanomateriálech číst

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.