ENVI Report 12/2019

Období: 1.11. - 30.11.2019

V listopadu byly vydány změny v oblasti odpadů - použití upravených kalů na zemědělské půdě.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Odpady
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
b30 Novelizace prováděcího předpisu 305/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Předmět úpravy: Novelou se prodlužuje přechodné období z 31. prosince 2019 na 31. prosince 2022 stanovené vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. celý článek

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
- žádné termínované povinnosti na měsíc prosinec. - -

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Změny v české legislativě (zdroj Sbírka zákonů):

Odpady
Ochrana přírody a krajiny

Změny v evropské legislativě (zdroj MPO, ECHA, EUR-LEX):

Chemické látky, biocidy:

 • Společnosti musí zlepšit informace o nebezpečných látkách ve výrobcích číst WWW
 • Inspektoři v EU se zaměří na autorizační povinnosti podle nařízení REACH číst WWW
 • Aktualizace portálu ECHA pro oznámení toxikologickým střediskům zahrnutím služby system-to-system číst WWW
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1858 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích číst PDF
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1857 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích číst PDF
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1844 ze dne 22. října 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“ číst PDF
 • SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES číst PDF
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1825 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení koncentrované jablečné šťávy jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení číst PDF
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1824 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení sýra jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení číst PDF
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1823 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení Dfruktózy jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení číst PDF
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1822 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení medu jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení číst PDF
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1821 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení vajec v prášku jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení číst PDF
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1820 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení Saccharomyces cerevisiae jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení číst PDF
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1819 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení octa jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení číst PDF
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1794 ze dne 22. října 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Boumatic Iodine product family“ číst PDF

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.