ENVIREPORT 3/2020

Období: 1.2. - 29.2.2020

Ve sledovaném období byly změny v oblasti ochrany přírody a krajiny (s možným dopadem na ekologickou újmu - změna 2 EVL) a BOZP. Po hlášení odpadů, obalů, poplatkových přiznání za vody pokračuje ohlašování dalších agend do ISPOP (zejména ovzduší a IRZ).


Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.